huisregels


Omdat communicatie essentieel is om elke behandeling zo vlot mogelijk te laten verlopen, stel ik voor dat u volgende huisregels doorleest om misverstanden te voorkomen.

 

1. Intake en uw behandeling

Elke eerste behandeling begint met een kennismakingsgesprek waarin ik een klantenfiche invul met persoonlijke en medische gegevens. U dient dit te tekenen alvorens de behandeling aan te vatten.

Mijn praktijk is niet verantwoordelijk voor schade en/of letsel, eventueel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, zwangerschap, blessures en/of medicijngebruik. Etc...

 

2. Hygiëne

Hygiëne staat in mijn praktijk hoog aangeschreven. Ik verwacht van mijn cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

 

3. Ziekte

Ik behoud me het recht voor om de afspraak te annuleren als blijkt dat iemand fysiek niet in staat is om de massage te ontvangen (bvb. bij koorts of griep).

 

4. Betaling

Elke behandeling dient na afloop contant, en zoveel mogelijk gepast, te worden afgerekend. Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Alle behandelingen zijn inclusief 21% BTW

 

5. Cadeaubonnen

De cadeaubon kan niet worden ingewisseld voor contant geld. De cadeaubon dient in één keer besteed te worden. De geldigheid van de cadeaubon is 6 maanden na uitgiftedatum van de cadeaubon.

 

6. Annulering

Wanneer u een afspraak wilt annuleren vraag ik u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Bij annuleringen op een later tijdstip ben ik genoodzaakt de afgesproken behandeling volledig in rekening te brengen.

 

7. Multimedia

Gelieve mobiele telefoons stil te zetten om de behandeling zo ongestoord mogelijk te laten verlopen.

 

8. Respect

Ik ben een gediplomeerd massagetherapeute en ik geef enkel professionele massages voor het welzijn van elke mens. Ik geef GEEN erotische massages.

 

Voor massage therapie gelden volgende aandachtspunten:

 

A. De behandelingen zijn op therapeutisch niveau en werken ter preventie van lichamelijke ongemakken tevens als op lichamelijke blokkades gerelateerd aan de musculaire structuren . Het doel van de behandeling is een ontspannen lichaam en het optimaliseren van uw fysieke welzijn. De behandelingen zijn niet medisch, en worden niet ter vervanging van medische behandelingen uitgevoerd. Wel kunnen ze een aanvulling zijn. Bij medische klachten dient u met uw behandelend arts of specialist te overleggen alvorens een behandeling te ondergaan en dat aan mij te melden.

 

B. Als u probeert om zwanger te worden of u zich nog in de eerste trimester van uw zwangerschap bevindt, is het beter om de behandeling uit te stellen tot de tweede trimester.